KANTOREN
SINT-KWINTENS-LENNIK, herinrichting bankkantoor
2012
1750 Sint-Kwintens-Lennik, A. Vanderkelenstraat 11
Herinrichting van een bankkantoor gelegen in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik.
 
 

ARCHITECTENBUREAU AICVBA - Beukenlaan 13, 1730 ASSE
TEL: 02/378.38.13 FAX: 02/378.32.27
hdc@aicvba.be - gdl@aicvba.be